Bronhiaallümfisõlmed

Ln. tracheobronchialis sinister - vasak trahheobronhiaalne lümfisõlm
 • asub trahhea hargnemise kohal vasakpoolse bronhi peal, on kaetud aordi kaarega ja ümbritsetud rasvkoega.
Lümf saabub:
 • kopsudest,
 • südamest,
 • keskseinandi lümfisõlmedest,
 • teatud piirini söögi- ja hingetorust,
 • trahhea hargnemise piirkonnast.
Ln. tracheobronchialis dexter parem trahheobronhiaalne lümfisõlm
 • asub trahhea hargnemise kohal, parempoolse peabronhi peal kopsu tipp- ja kesksagara vahel 
 • on 1-3 cm pikkune
Lümf saabub:
 • kopsu paremast diafragmasagarast.
NB! Puudub 25 % veistest.

Ln. tracheobronchialis cranialis – kraniaalne trahheobronhiaalne lümfisõlm
 • suurus on 2-3 cm
 • asub parema kopsu tippsagara eparteriaalse bronhi peal
Lümf saabub:
 • parema kopsu kraniaalsest,
 • kesksagarast.
Ln. tracheobronchialis medius – keskne trahheobronhiaalne lümfisõlm
 • asub trahhea peal hargnemise koha
 • on 0,5-1 cm suurune
Lümf saabub:
 • mõlemapoolsest diafragmasagarast,
 • südamepaunast.
Trahheobronhiaalseid lümfisõlmi läbiv lümf voolab edasi keskseinandi lümfisõlmedesse (Nahkur, 2004).
<< Tagasi