Bronhiaallümfisõlmed

Ln. tracheobronchialis sinister - vasak trahheobronhiaalne lümfisõlm
 • asub trahhea hargnemise kohal vasakpoolse bronhi peal,
 • on kaetud aordi kaarega ja ümbritsetud rasvkoega.
Lümf saabub siia:
 • kopsudest,
 • südamest,
 • keskseinandi lümfisõlmedest,
 • teatud piirini söögi- ja hingetorust,
 • trahhea hargnemise piirkonnast.
Ln. tracheobronchialis dexter parem trahheobronhiaalne lümfisõlm
 • asub trahhea hargnemise kohal parempoolse peabronhi peal kopsu tipp- ja kesksagara vahel
 • 1-3 cm pikkune
Lümf saabub kopsu paremast diafragmasagarast.
NB! Puudub 25 % veistest.

Ln. tracheobronchialis cranialis – kraniaalne trahheobronhiaalne lümfisõlm
 • suurus on 2-3 cm
 • asub parema kopsu tippsagara eparteriaalse bronhi peal.
 Lümf saabub parema kopsu kraniaalsest ja kesksagarast.

Ln. tracheobronchialis medius – keskne trahheobronhiaalne lümfisõlm
 • asub trahhea peal hargnemise kohal
 • 0,5-1 cm suurune
Lümf saabub mõlemapoolsest diafragmasagarast ja südamepaunast.
 Trahheobronhiaalseid lümfisõlmi läbiv lümf voolab edasi keskseinandi lümfisõlmedesse
(Nahkur, 2004).
<< Tagasi