<< Tagasi

Ante ja post mortem inspekteerimisega seonduv seadusandlus

Seadusandluses kasutatavad mõisted leiate siit!

“EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 853/2004, 29. aprill 2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid.

Täiendavalt loe Euroopa Liidu teatajast, klikkides järgneval lingil - www.eur-lex.europa.eu

Käesolevat määrust ei kohaldata järgmistel juhtudel:

a) esmatootmine eraotstarbeliseks koduseks kasutamiseks;

b) toidu valmistamine, käsitsemine või ladustamine kodus eraotstarbeliseks

koduseks kasutamiseks;

c) väikestes kogustes esmatoodete tarnimine käitlejalt otse lõpptarbijale

või kohalikesse jaekaubandusettevõtetesse, kes tarnivad otse lõpptarbijale.

d) farmis tapetud kodulindude l ja jäneseliste liha väikestes kogustes

tarnimine käitlejalt otse lõpptarbijale või kohalikesse jaekaubandusettevõtetesse,

kes tarnivad sellist liha värske lihana otse lõpptarbijale.

e) ulukite või nende liha väikestes kogustes tarnimine küttidelt otse

lõpptarbijale või kohalikesse jaekaubandusettevõtetesse, kes tarnivad

otse lõpptarbijale.

 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 854/2004, 29. aprill 2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks.

Täiendavalt loe Euroopa Liidu teatajast, klikkides järgneval lingil - www.eur-lex.europa.eu

<< Tagasi / Järgmine leht >>