<< Tagasi
Lihainspektsiooni eesmärgid:                                                     
Kindlustada, et tapetakse ainult terveid, füsioloogiliselt normaalseid loomi ning probleemsed loomad eraldatakse ja nendega tegeletakse eraldi.
Kindlustada, et loomadest saadav liha oleks vaba haigustekitajatest, tervislik ja et puuduks risk inimese tervisele.
Need eesmärgid peaks saavutatama korrektse ante ja post mortem kontrolliga ja hügieenireeglite kinnipidamisega rümba tükeldamisel.

Tunnustatud tapamajades teostavad tapaloomade tervisliku seisundi ja tapetud loomade liha üle kontrolli lihakontrolli õigust omavad volitatud veterinaararstid. Suure tootmismahuga tapamajas teostab kontrolli paikne järelevalveametnik, keda abistavad järelevalveametniku abilised. Kombineeritud tegevusega, suure tootmismahuga lihakäitlemisettevõttes teostab järelevalvet paikne järelevalveametnik, kes samas koordineerib ka seal tegutseva veterinaateenistuse tööd (Veterinaar ja Toiduamet, 2010).

Lihakäitlemisettevõtetes, kus paikne järelevalveametnik puudub, teostavad järelevalvet Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse järelevalveametnikud. Järelevalvet teostatakse regulaarselt, vastavalt inspekteerimisplaanile, juhindudes Veterinaar- ja Toiduameti poolt kinnitatud käitlemisettevõtete inspekteerimise ja järelevalve korras võetud proovide planeerimise juhendist (Veterinaar ja Toiduamet, 2010).

 Ante mortem e. tapa-eelne kontroll 
 

<< Tagasi / Järgmine leht >>