<< Tagasi

Kasutatud kirjandus

  1. Infante Gil J., J.Costa Durao.A colour Atlas of Meat Inspection -  lk 446-447.
  2. EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 853/2004, 29. aprill 2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid.  
  3. EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 854/2004, 29. aprill 2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks.
  4. Herenda D. in cooperation with P.G. Chambers; A. Ettriqui; P. Seneviratna; T.J.P. da Silva. Manual on meat inspection for developing countries
  5. Infante Gil J., J.Costa Durao.A colour Atlas of Meat Inspection -  lk 446-447.
  6. Nahkur, e. 2004. http://www.eau.ee/~anat/Lymphonody.pdf
  7. NÕUKOGU DIREKTIIV 96/23/EÜ, 29. aprill 1996, millega nähakse ette teatavate ainete ja nende jääkide kontrollimise meetmed  elusloomades ja loomsetes toodete
  8. Veterinaar ja Toiduameti kodulehekülg, 2010 - http://www.vet.agri.ee
<< Tagasi / Järgmine leht >>