<< Tagasi

Liha tunnistatakse inimtoiduks kõlbmatuks järgnevatel juhtudel:

a) see pärineb loomadelt, kes ei ole läbinud tapaeelset kontrolli, välja arvatud kütitud metsikud ulukid;
b) see pärineb loomadelt, kelle rups ei ole läbinud tapajärgset kontrolli, kui vastavates lihaga seonduvates määrustes ei ole sätestatud teisiti;
c) see pärineb loomadelt, kes on enne tapmist surnud, surnult sündinud, sündimata või alla seitsme päeva vanustena tapetud;
d) see on tingitud torkekohtade silumisest;
e) see pärineb loomadelt, kes on haigestunud OIE A-nimekirjas või vajaduse korral OIE B-nimekirjas nimetatud haigustesse, kui ei ole sätestatud teisiti;
f) see pärineb loomadelt, kes on haigestunud mõnda generaliseerunud haigusesse, nt generaliseerunud septitseemia, mädaveresus, tokseemia või vireemia;
g) see ei vasta ühenduse õigusaktides kehtestatud mikrobioloogilistele kriteeriumidele;
h) sellel ilmneb parasitaarne infestatsioon, kui ei sätestata teisiti;
i) see sisaldab jääkide või saasteainete koguseid, mis ületavad ühenduse õigusaktides kehtestatud tasemeid. Asjakohase taseme ületamisel tuleb vajaduse korral teha lisaanalüüse;
j) see pärineb loomadelt või rümpadelt, mis sisaldavad keelatud ainete jääke, või loomadelt, keda on ravitud keelatud ainetega, ilma et see piiraks täpsemaid ühenduse õigusakte;
k) see sisaldab maksa ja neere üle kahe aasta vanustelt loomadelt, kes on pärit piirkondadest, kus direktiivi 96/23/EÜ artikli 5 kohaselt heakskiidetud kavade rakendamise käigus on ilmnenud, et raskemetalle on keskkonnas arvukalt;
l) seda on ebaseaduslikult töödeldud saastusest puhastavate ainetega;
m) seda on ebaseaduslikult töödeldud ioniseerivate või UV-kiirtega;
n) see sisaldab võõrkehi (välja arvatud looduslike ulukite küttimisel kasutatav materjal);
o) see ületab ühenduse õigusaktide kohaselt kehtestatud suurimaid lubatud radioaktiivsuse tasemeid;
p) see viitab patofüsioloogilistele muutustele, ebatavalisele koostisele, ebapiisavale veretustamisele (välja arvatud looduslike ulukite puhul) või organoleptilistele anomaaliatele, eelkõige sugupoolele iseloomulik tugev lõhn;
q) see pärineb kõhnunud loomadelt;
 r) see sisaldab määratletud riskiteguriga materjali, välja arvatud juhul, kui see on ühenduse õigusaktides lubatud;
s) selles on näha mustus, fekaalne või muu saastumine;
t) see sisaldab verd, mis võib olla risk inimeste või loomadele tervisele, see võib olla sinna sattunud tapmisprotsessi kestel tekkinud saastumise tõttu;
u) see võib riikliku veterinaararsti arvates kogu asjakohase teabe uurimise järeldusena olla tervisele kahjulik või on mis tahes muul põhjusel inimtoiduks kõlbmatu.

<< Tagasi / Järgmine leht >>