Foto: Terje Elias

                          

ÕPIOBJEKTI KIRJELDUS

Õppekava:Veterinaarmeditsiin (398)

Sihtrühm: veterinaarmeditsiini viienda kursuse üliõpilased.

Õpiobjekti kasutatakse õppeaines lihainspektsioon.

Võtmesõnad: tapa-eelne põllumajandusloomade kontroll, tapa-järgne kontroll, põllumajandusloomade inspekteerimisega seonduv seadusandlus, toiduks kõlbmatu liha.

Maht: 3 tundi (0,2 EAP)

Eesmärk: Õpiobjekti eesmärk on toetada õppeaine omandamist

Õpiobjekti läbinu:

• on teadlik ante ja post mortem olemusest;

• on omandanud teadmised erinevate loomaliikide ante ja post mortem hindamiste teostamiseks;

• oskab tuua välja post mortem hindamise erisused erinevatel loomaliikidel;

• orienteerub vastavat valdkonda puudutavas seadusandluses;

• teab seda, millistel juhtudel on liha inimtoiduks kõlbmatu;

• omab võimalust enesekontrolliks.

 Õpiobjekti läbi töötamiseks loe kõik avanevad leheküljed lõpuni ning järgi lehekülje lõpus olevaid suuniseid!

Õppejõud: dotsent Terje EliasCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.


          Järgmine leht >>